Arch.Uth Postgraduate Course Postgraduate Course Postgraduate Course Postgraduate Course Arch.Uth UTH.gr Ελληνικά
Field Trip to Skyros island: June 2022
01/06/2022

FIELD TRIP TO SKYROS ISLAND

June 1-5 2022

INTRODUCTION TO ARCHITECTURE II / 1st YEAR OF STUDIES

Tutors:
Phoebe Giannisi, Iris lykourioti, Yorgos Mitroulias and Savina Derdelakou, Elpiniki Kekelou

Student organization committee (alphabetically):
Dotti Garyfallia, Kryptotou Asimina, Sotirchos Christos Alexios, Synodaki Paraskevi, Theotoki Kalliopi, Thymanidis Ioannis, Zygoumi Danae Dimitra.

Organization in Skyros: Chrysanthi Zygogianni, Lefteris Trakos

Download the program here.