Arch.Uth Postgraduate Course Postgraduate Course Postgraduate Course Postgraduate Course Arch.Uth UTH.gr Ελληνικά
Field trip to Kimolos and Milos island
03/05/2017

FIELD TRIP TO KIMOLOS AND MILOS ISLAND, 03-07/05/2017
INTRODUCTION TO ARCHITECTURE II: 1st YEAR OF STUDIES 2016-2017

Tutors:
Phoebe Giannisi, Iris lykourioti, Yorgos Mitroulias, Yorgos Tzirtzilakis.

Student organization committee:
Glykeria Argyropoulou, Markella Metheniti, Anastasia Dingou, Yannis Orlis, Evangelia Pneumatikou.

Special thanks to:
Dimitris Fatouros, Alexandros Vaitsos, Yorgos Petrakis, Vangelis Zervos and the ‘Kimolistas’ Cultural Association.

Download the program here.