Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» (ΦΕΚ 6167/Β'/31-12-2018, Υπουργική Απόφαση 13660/20-12-2018).
 
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση envi@arch.auth.gr με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. Π.Α.Α.Σ.» μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα σπουδών, την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότηταςhttps://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/environmental-architectural-design/

Αφίσα

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

http://upload.users.uth.gr/files/20230410ProkhrixhMRP.pdf

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), μετά από απόφαση της Συγκλήτου Π.Θ., προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη σχετική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://www.deka.uth.gr/ το αργότερο έως τις 31/05/2023, ειδική Αίτηση, που διατίθεται αποκλειστικά στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο

Προκήρυξη υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) Π.Θ.

 

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Δομή Υποστήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιεί διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Τρόποι Καταγραφής Σημειώσεων» όπου παρουσιάζονται διαφορετικοί τρόποι καταγραφής σημειώσεων καθώς και τρόποι για να γίνουν ψηφιακά!

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες φοιτητές/φοιτήτριες και εθελοντές/εθελόντριες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω Microsoft Teams.

Η διάρκειά του είναι 3 εβδομαδιαίες συναντήσεις και θα ξεκινήσει την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 στις 12:30.

 

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο σεμινάριο συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής, το πανεπιστημιακό σας email, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/8uzftnS3eRή σκανάροντας το QR Code της αφίσας.

 

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική η χρήση κάμερας και μικροφώνου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

 

Σας περιμένουμε!

Με εκτίμηση,

Μπουρονίκος Χρήστος

 

 ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: "Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών"

 

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Δομή Υποστήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιεί σεμινάριο με τίτλο: «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών» όπου παρουσιάζονται τρόποι οργάνωσης, δομής και σύνταξης μίας ακαδημαϊκής εργασίας.

Το σεμινάριο αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές και φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

Η διάρκειά του είναι τρεις ωριαίες συναντήσεις, μία φορά την εβδομάδα.

Ξεκινάμε την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 στις 12:00.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα κάνοντας αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό σου email. https://forms.office.com/r/UHB19HyEez

Σε περιμένουμε!

Δείτε εδω την αφίσα  

 

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, οι Πίνακες των Αποτελεσμάτων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020,  όπως παρουσιάζονται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ.  615-28/03/2023, δεν τροποποιούνται και ανάγονται σε Οριστικοί.
Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε στην ανακοίνωση εδώ
Ακόμη, έπειτα από αίτημα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (αρ.πρωτ. 28/3/2023-617) για επιπλέον θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης και μετά από εκτίμηση των υφιστάμενων αναγκών στα υπόλοιπα Τμήματα του Π.Θ., καθώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλεόνασμα διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων, το αίτημα εγκρίθηκε με απόφαση του Ιδρυματικά Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ (7708/23/ΓΠ- 31/03/2023) και το Τμήμα ενισχύεται με επιπλέον 11 θέσεις (σύνολο 56). Συνεπώς, όλοι οι φοιτητές/τήτριες, επιτυχόντες & επιλαχόντες στους Πίνακες 1 & 2, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εκπόνηση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν στην ενημέρωση στο Τμήμα (διαθέσιμη η παρουσίαση στο pa.uth.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Νέα>> Ανακοινώσεις>>Επιλογή ΤΑΜ) και τηρώντας τις παρακάτω προθεσμίες.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr και η αποστολή των δικαιολογητικών (Βήμα 2) στο email praktiki.arch@uth.gr ξεκινά, από 4 Απριλίου έως 16 Μαΐου 2023, ανεξαρτήτως το διάστημα διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης.
Αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα Βήμα 4) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται ανάλογα το διάστημα διεξαγωγής της δίμηνης Πρακτικής ως εξής:
1) Έναρξη Πρακτικής Ιούλιο: από 4 Απριλίου έως 16 Μαΐου 2023
2) Έναρξη Πρακτικής Αύγουστο: από 4 Απριλίου έως 12 Ιουνίου 2023
Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο ανάλογα το διάστημα που έχουν επιλέξει, θα λαμβάνουν στο email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το πανεπιστημιακό email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, Ιάσoνος 62, 38221
Γκοτινάκου Γεωργία, 2421006382, praktiki.arch@uth.gr

 

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τήτριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων φοιτητών/τητριών με αριθμό γενικού μητρώου (τα 3 πρώτα καλυμμένα με *) για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Με την παρούσα ανάρτηση των αποτελεσμάτων ξεκινάει το διάστημα ενστάσεων, το οποίο έχει χρονική διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.arch@uth.gr και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα θα οριστούν με την Ανακοίνωση των Οριστικών Αποτελεσμάτων, μετά το πέρας των 5 εργάσιμων ημερών. Τέλος, οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στις οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος όπως αυτές είχαν δοθεί στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης και υπάρχουν στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βόλος, Ιάσoνος 62, 38221, τηλ. 2421006382

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρέδωσαν εργασία ώστε να αξιολογηθούν στο μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΙ κατά την εμβόλιμη εξεταστική Φεβρουαρίου 2023 να αποστείλουν επειγόντως εκ νέου την εργασία τους στο fparaforou@uth.gr το αργότερο ως την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.

 

Το μάθημα επιλογής "Γεωγραφίες της τροφής" δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 24/3/2023.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του απο τη διδάσκουσα

 

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 19 Μαΐου 2023*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 5 Μαΐου 2023*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

Σελίδες: 1 2 3 4 5147