Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης έως 22/12/2019.

Οι  φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που υπέβαλαν την ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση, μπορούν να ενημερωθούν αν είναι «δικαιούχοι δωρεάν σίτισης»  με είσοδο στην αντίστοιχη πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr). Απαιτείται σύνδεση VPN και οι κωδικοί του ιδρυματικού  λογαριασμού στο Π.Θ.

Οι δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης μπορούν να σιτίζονται από 30/9/2019 και μετά στα κατά τόπους εστιατόρια του Πανεπιστημίου.

Στους δικαιούχους, δωρεάν σίτισης φοιτητές, θα ενεργοποιείται αυτόματα το δικαίωμά  στη δωρεάν σίτιση κατά την πρώτη τους προσέλευση στο εστιατόριο και αφού σκανάρουν  την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) στον ειδικό υπολογιστή (χωρίς να ενεργοποιούν το πάσο στα κατά τόπους γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας).

 

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση

 

Από την κα Παλασάκη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

--------------------------------------------------------------------------------

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ.

Τα μαθήματα ξεκινούν 27/9/2019

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ώρα 13.15-15.30, αίθουσα Η2 (κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ώρα 11.00-13.15, αίθουσα Η2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Το συγκεκριμένο τμήμα απευθύνεται σε όσους φοιτητές διαθέτουν επίπεδο Β1 και άνω και επιθυμούν να παρακολουθήσουν γερμανικά για εξειδικευμένους σκοπούς π.χ. υποτροφίες Erasmus, μεταπτυχιακές σπουδές, εργασία σε γερμανόφωνη χώρα.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ώρα 15.30-17.45, αιθ. Η2 (κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

Για τις ημέρες και ώρες συνεργασίας παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνούν προηγουμένως με την υπεύθυνη καθηγήτρια στο τηλ ή στο μέιλ που αναφέρεται παρακάτω.

Β. Παλασάκη

Τηλ. 6981670861

Email: vpalasak@uth.gr

 

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23/9/2019: ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Kαλούνται οι  φοιτητές/τριες  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες,  που δεν πρόλαβαν να  υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτιση  ακ. έτος 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr)  από σήμερα Δευτέρα 23/9/2019 έως  και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:00.

Επίσης οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση σίτισης και η αίτησή τους παρουσιάζει εκκρεμότητες να τις τακτοποιήσουν μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (25/9/2019), για να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Πέραν αυτής της προθεσμίας  καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 

Μαρία Κουκουβάνη

 

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

----------------------------------------------------------------------------------------------

23/9/2019: Σίτιση πρωτοετών φοιτητών

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2019-2020, ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης από τις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σίτισης.

Από τη Δ/νση της Φοιτητικής Μέριμνας

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.σχετικά με τις εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οι εγγραφές θα γίνουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από 23/9/2019 έως 30/9/2019 και τις ώρες 11:00-13:00.

Παρακαλούμε όσοι εισαχθέντες ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, να διαβάσουν προσεκτικά το επισυναπτόμενο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό.

Επίσης οι αλλοδαποί φοιτητές και εν γένει όσoi φοιτητές δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει να μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr στο κάτω μέρος της σελίδας και να συμπληρώνουν το στατιστικό Δελτίο πατώντας στον σύνδεσμο «Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή/Σπουδαστή»

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το ακαδ. έτος 2019-20

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ». Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων/ ECTS (πλήρης φοίτηση). Υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε διπλάσιο χρόνο( 6 εξάμηνα).

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί τέλη φοίτησης 2.500 Ευρώ.

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20). Tο ανώτατο όριο μπορεί να ξεπερασθεί σε περιπτώσεις ισοψηφίας, και ειδικών περιπτώσεων κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ,ΕΔΙΠ και ΕTΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/17.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Ενδεικτικός κατάλογος Τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:

  • Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Τμήματα Χωροταξίας
  • Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών
  • Απόφοιτοι ΤΕΙ ειδικότητας Δομικών έργων, Αποκατάστασης μνημείων και Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων

Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη, είτε μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο πάνω αντικείμενα, είτε αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες πρέπει συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο email: reuse-master@uth.gr ή epanaxriseis@gmail.com

Για να θεωρηθεί έγκυρή η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής και δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.

3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

4. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλική είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής

5. Βιογραφικό σημείωμα

6. Υπόμνημα εργασιών (portfolio) που πιστοποιεί την ποιότητα του έργου των υποψηφίων στην αρχιτεκτονική, το design, και γενικότερα στην θεματική του μεταπτυχιακού προγράμματος.

7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)

10. Δύο συστατικές επιστολές

11. Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το ΠΜΣ“ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ”.

Προθεσμία υποβολής 20/09/2019.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» και πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

  • στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ο φάκελος των υποψηφίων και
  • στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την φυσιογνωμία του Τμήματος όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (καθημερινά 12.00 - 14.00), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 74242, 6972504387 (Ιωάννου Αρχοντή), http://www.arch.uth.gr, e-mail reuse-master@uth.gr και epanaxriseis@gmail.com.

Δείτε το έντυπο.

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του  Προγράµµατος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο "ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθηµερινής Ζωής”.  

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόµενοι-ες πρέπει συµπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο site http://www.arch.uth.gr/pid-master/appform

Προθεσμία υποβολής µέχρι και Παρασκευή 28.06.2019 Παρασκευή 20.09.2019.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Δείτε την ανακοίνωση για το ΔΠΜΣ

 

Σελίδες: 1 2 3 4105