Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο “ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής”, σας ανακοινώνουμε την επικείμενη λειτουργία του προγράμματος για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να αναπτυχθεί στην Ελλάδα η έρευνα επάνω στις δυνατότητες σχεδιασμού και παραγωγής αντικειμένων, προγραμμάτων και δράσεων για την σύγχρονη καθημερινή ζωή. Οι τεχνολογίες προγραμματικού σχεδιασμού, και fabrication δίνουν σήμερα τη δυνατότητα στους σχεδιαστές, τους αρχιτέκτονες και τους καλλιτέχνες να μορφοποιήσουν και να παραγάγουν πρότζεκτ και προϊόντα, χωρίς η παραγωγή αυτή να περνά από τις μακρές και ακριβές γραμμές παραγωγής της βιομηχανίας. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Σχολών Design της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Δείτε την πρόσκληση υποψηφιοτητων.

 

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: «Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας).

Σκοπός του προγράμματος είναι να οργανώσει συγκροτημένη θεωρητική και πρακτική έρευνα στο πεδίο:

  1. της αξιοποίησης με νέες χρήσεις υφισταμένων εγκαταλελειμμένων και απαξιωμένων από την αχρηστία κελυφών, συγκροτημάτων και περιοχών και
  2. της κατασκευαστικής, δομικής και ενεργειακής αναβάθμισής τους.

Η αξιοποίηση και επανάχρηση της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος ξεκινά από τα βάθη των αιώνων και από αρχαιοτάτων χρόνων συνέβαλλε στην διάσωση σημαντικών μνημείων του παγκόσμιου πολιτισμού μεταφέροντας παράλληλα πληροφορίες για τον τεχνικό πολιτισμό της περιόδου κατά την οποία κατασκευάσθηκαν. Η επανάχρηση και εκ νέου αξιοποίηση των ιστορικών κατασκευών και όχι μόνον θεωρείται σε παγκόσμια κλίμακα ο πλέον ενδεδειγμένος περιβαλλοντικά τρόπος για την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη των πόλεων. Η κατεδάφιση και η χωρίς κανένα άλλο επίπεδο αξιολόγησης αξιοποίηση έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού και θεωρείται διεθνώς ως μη αποδεκτή λύση. Κύρια αίτια για την παρακμή, την υποβάθμιση και την εγκατάλειψη είτε μεμονωμένων κτιρίων, είτε οικιστικών συνόλων κατοίκησης, διοίκησης, βιομηχανικών περιοχών, στρατοπέδων, λιμενικών εγκαταστάσεων, σιδηροδρομικών σταθμών, αγορών, κ.λπ είναι η παγκοσμιοποίηση και η συνεπακόλουθη αλλαγή των οικονομικών συνθηκών, η αλλαγή στο μοντέλο των μεταφορών, οι αλλαγές στις χρήσεις γης, η μετατόπιση του εμπορικού ενδιαφέροντος σε άλλες περιοχές, η γήρανση και απαξίωση του κτιριακού αποθέματος και πολλά άλλα.

Η πρακτική της αξιοποίησης με νέες χρήσεις υφισταμένων κτιρίων και περιοχών είναι μία δοκιμασμένη πρακτική ευρύτατα διαδεδομένη στις Ευρωπαϊκές πόλεις εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τις αποκαταστάσεις και τις λειτουργικές επαναχρήσεις ξεκίνησε εδώ και είκοσι περίπου χρόνια αλλά αναζωπυρώθηκε σε ότι αφορά τα κτιριακά κελύφη την τελευταία δεκαετία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην ολοκληρωμένη διεπιστημονική διαχείριση των θεμάτων επανάχρησης και συνολικής οικοδομικής και ενεργειακής αναβάθμισης προτείνοντας συγκεκριμένη εκπαιδευτική, ερευνητική και μεθοδολογική προσέγγιση. Το αντικείμενο αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο και σύγχρονο θέμα ενασχόλησης για τους μελετητές και αποτελεί κατασκευαστική, συνθετική και ερευνητική πρόκληση για όλες τις ειδικότητες που ασχολούνται με τα τεχνικά έργα. Καλούνται να σχεδιάσουν νέες χρήσεις και νέους χώρους σε παλιά κελύφη για την εξυπηρέτηση των αναγκών με σημερινούς όμως όρους συνθηκών διαβίωσης, υγιεινής και ασφάλειας, αφού προηγουμένως ανιχνεύσουν τα ιστορικά δεδομένα αλλά και την δομή και τις αξίες που αναφέρονται σε αυτά.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών και τμημάτων Αρχιτεκτόνων, Χωροτακτών, Πολιτικών μηχανικών, των ΑΕΙ της ημεδαπής η ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  καθώς και οι ειδικότητες Δομικών έργων, Εσωτερικής Διακόσμησης και  Αποκατάστασης Μνημείων των ΤΕΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

 

Εργαστήριο σχεδιασμού στα πλαίσια του μαθήματος Μεγάλος Αριθμός και Νοσταλγία
Διδάσκοντες: Ίρις Λυκουριώτη, Λόης Παπαδόπουλος

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, ώρα 15:00-18:00
Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ώρα 11:00-14:00
Αίθουσα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Το εργαστήριο θα συνεχιστεί και στις 24-25 Μαΐου με προσκεκλημένη τη Μπούκη Μπαμπάλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα ισχύσουν για τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών οι ρυθμίσεις που ίσχυσαν κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι, Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών και Τ.Ε.Ι. θα κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:

1.         Ελεύθερο Σχέδιο: Ελεύθερη Σχεδίαση αντικειμένων που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του/της υποψηφίου/ας να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος που δίνεται για σχεδίαση. Οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα υλικά και εργαλεία που κρίνουν απαραίτητα.

2.         Γραμμικό Σχέδιο: Σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών τα οποία δίνονται σε φύλλα χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.

3.         Συγγραφή Δοκιμίου: (έκθεση μέχρι τρεις σελίδες) με στοιχειοθέτηση γνώμης πάνω σε θέμα σχετικό με την Αρχιτεκτονική για την αξιολόγηση της κριτικής και αναλυτικής ικανότητας των εξεταζόμενων.

Στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου προτείνεται η παρακάτω ενδεικτική βιβλιογραφία:

Γραμμικό Σχέδιο Β’ τάξης ενιαίου Λυκείου (Αλέκα Μονεμβασίτου, Γεώργιος Παυλίδης, Άννα Παυλίδου  Εκδόσεις ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της κας Δαμάσκου σχετικά με την γραπτή εξέταση της Γαλλικής Γλώσσας

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση της φοιτητικής μέριμνας του ΠΘ

 

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

 

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Volvograd State University με την χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus +  υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης ενός φοιτητή/ φοιτήτριας στην Αρχιτεκτονική Σχολή του πανεπιστημίου του Volvograd κατα το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Πληροφορίες και αιτήσεις ενδιαφέροντος στην κα Τροβά

 

Σελίδες: 1 2 392