Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου οργανώνουν επιστημονική ημερίδα με τίτλο  "Σύγχρονες ιδέες και προκλήσεις: συζητώντας τη Διπλωματική Εργασία του Αρχιτέκτονα" στην Λευκωσία στις 11/10/2012.

Δικαίωμα παρουσίασης της διπλωματικής τους εργασίας έχουν όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν την εκπόνηση της από Ιανουάριο 2007 ως Σεπτέμβριο 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

 

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ», «ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙΙ» ΚΑΙ

«ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ»

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 4/9/2012 ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

ΑΛΛΑ ΣΤΙΣ 14/9/2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-18:00

ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

Δείτε τον πίνακα εδώ.

 

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την/τις θέσεις χειριστών των laser cutter να στείλουν στη γραμματεία (g-arch@uth.gr) αίτηση ως τις 31 Αυγούστου 2012.

Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα (doc ή pdf) που θα αναφέρει απαραίτητα:

  • Έτος σπουδών και χρωστούμενα μαθήματα.
  • Γνώση υπολογιστών (και εμπειρία σε αντίστοιχα μηχανήματα αν υπάρχει).
  • Επίπεδο γνώσης Αγγλικών (για τη χρήση των manuals).

Βασικό κριτήριο για την επιλογή θα είναι και η οικονομική ανάγκη.

Για την τελική επιλογή θα ζητηθούν συνεντεύξεις από τους υποψήφιους στις αρχές Σεπτεμβρίου.

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 11-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10:00-13:00.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1.       ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

2.       ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

3.       ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ)

4.       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599

5.       ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

6.       ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) ΑΠΟ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΧΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ).

7.       ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΕΝΩΝ      (πχ. Πιστοποιητικό Γέννησης)

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών και Τ.Ε.Ι. κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών μετά από εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:

1.       Ελεύθερο Σχέδιο: Ελεύθερη Σχεδίαση αντικειμένων που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος που δίνεται για σχεδίαση. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα υλικά και εργαλεία που κρίνουν απαραίτητα.

2.       Γραμμικό Σχέδιο: Σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών τα οποία δίνονται σε φύλλα χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.

3.       Συγγραφή Δοκιμίου: (έκθεση μέχρι τρεις σελίδες) με στοιχειοθέτηση γνώμης πάνω σε θέμα σχετικό με την Αρχιτεκτονική για την αξιολόγηση της κριτικής και αναλυτικής ικανότητας των εξεταζομένων.

 

Στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου προτείνεται η παρακάτω ενδεικτική βιβλιογραφία:

Γραμμικό Σχέδιο Β’ τάξης ενιαίου Λυκείου (Αλέκα Μονεμβασίτου, Γεώργιος Παυλίδης, ¨Άννα Παυλίδου  Εκδόσεις ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

 

Υποβολή Αιτήσεων 1-15 Νοεμβρίου 2012.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

1.       Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις

2.       Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πτυχιούχος εξωτερικού θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται σε ποσοστό 4% επί του συνόλου των εισακτέων ενώ οι πτυχιούχοι ΤΕΙ κατατάσσονται σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των εισακτέων.

 Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις ημερομηνίες διαξαγωγής εξετάσεων

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τις εξετάσεις των Γερμανικών (Σεπτέμβριος 2012)

 

 Η σωστή ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ είναι Τετάρτη 12/09/2012

 

 Οι εξετάσεις για το μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ θα πραγματοποιηθούν την  Τετάρτη 19/9/2012 στις 17:00-20:00 και η παράδοση εργασιών θα γίνει στην Αίθουσα Ε. Το πρόγραμμα δείτε το εδώ

 

Σελίδες: 1142 143 144 145 146167