Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Design & Build Workshop | Layers of Permanence
LAYERS OF PERMANENCE. reusing vacant building structures
(RE)USING EXISTING STRUCTURES. design & build workshop | Βόλος | 20-27 Απριλίου, 2024

 

Η Ερευνητική Μονάδα Δομικών Κατασκευών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το διεθνές εργαστήριο σχεδιασμού & υλοποίησης κατασκευών LAYERS OF PERMANENCE, στην πόλη του Βόλου, το διάστημα 19-28 Απριλίου 2024.

To εργαστήριο πραγματεύεται την ιδέα της κυκλικότητας στην κατασκευή και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και υλοποίηση μια αρχιτεκτονικής κατασκευαστικής παρέμβασης μικρής κλίμακας με επανάχρηση ανακτημένων δομικών υλικών πάνω σε σκελετό υπάρχουσας οικοδομής. [βλ.call]

 

*** ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024. 19.00-20.30 | MS-Teams | LINK | password: gT6c4U

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-
 19 Απριλίου. ΑΦΙΞΗ συμμετεχόντων από το εξωτερικό στον Βόλο.

- 20 Απριλίου. ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην πόλη και έναρξη των εργασιών του εργαστηρίου.

- 20-27 Απριλίου. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. Εργασία σε ομάδες.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το υπάρχον δηλαδή κτίσμα και τα δομικά υλικά, όπως αυτά ανακτώνται από κτιριακές κατασκευές (από κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, …) και δημόσια έργα.

... Αναγνώριση και μελέτη του διαθέσιμου προς παρέμβαση κτίσματος.

... Αναγνώριση και μελέτη των διαθέσιμων προς επανάχρηση στοιχείων (είδος, μεγέθη και ποσότητες).

... Χρήση ψηφιακών και αναλογικών εργαλείων, μακετών (υπό κλίμακα), mock-upsκαι πρωτότυπων συνδέσμων, προκειμένου να αποφασιστεί η τελική σύνθεση.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ της πρότασης σε πραγματική κλίμακα. 

... Επεξεργασία στοιχείων και συνδέσμων σε κλίμακα 1:1 και συναρμολόγηση της κατασκευαστικής παρέμβασης στο πεδίο.

- 27 Απριλίου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και λήξη των εργασιών του εργαστηρίου.

- 28 Απριλίου. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ συμμετεχόντων από το εξωτερικό από Βόλο.

- 5 Ιουνίου [ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ] tbc: ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ εξωστρέφειας. Έκθεση, ημερίδα & διάλογος για τις στρατηγικές επανάχρησης στον κλάδο των κατασκευών.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ma[K]e | Ερευνητική Μονάδα Δομικών Κατασκευών Τ.Α.Μ. Π.Θ.
Επιστ. Υπεύθυνη: Μαρία Βροντίση, Αναπλ.Καθηγήτρια T.A.M.

 

ΠΛΑΙΣΙΟ
Το εργαστήριο διοργανώνεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ERASMUS+ Crafting Circularity  Rethinking Sustainable Design and Construction in Architecture, στο οποίο συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Δομικών Κατασκευών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το έργο επιχειρεί να διερευνήσει, αφενός, το εύρος των συγχρόνων πρακτικών βιώσιμου σχεδιασμού κτιριακών κατασκευών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να τις μεταφέρει, αφετέρου, στην αρχιτεκτονική εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου να καλλιεργήσει ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού, που θα λαμβάνει υπόψιν τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών σε τοπικό επίπεδο (resourceavailability-based design) και την ενσωμάτωση αρχών κυκλικότητας στον σχεδιασμό (circulardesign thinking).

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, τρία design& build workshops:

. REUSING ELEMENTS. Amsterdam, Netherlands. Μάρτιος 2023

. REUSING MATERIAL. Trondheim, Norway. Σεπτέμβριος 2023

. REUSING STRUCTURES. Βόλος, Ελλάδα. Απρίλιος 2024

 

ΕΤΑΙΡΟΙ
. University of Antwerp (coordinator) | Mario Rinke, Frederik Vandyck

. Amsterdam Academy of Architecture | Machiel Spaan, Jeroen van Mechelen

. University of Liechtenstein | Urs Meister, Carmen Rist-Stadelman

. NTNU Trondheim | Arnstein Gilberg, August Schmidt

. University of Thessaly | Maria Vrontissi

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WORKSHOP
Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών (1ο & 2ο έτος), με την προϋπόθεση ότι έχουν μια σχετική εξοικείωση με την κατασκευή (τρισδιάστατη απεικόνιση ψηφιακά και σε μακέτα, κατασκευαστική επίλυση ελαφρών ξύλινων κατασκευών, υλοποίηση-παραγωγή-επεξεργασία-συναρμολόγηση σε κλίμακα 1:1).

* Γλώσσα εργαστηρίου: Αγγλική

** Το εργαστήριο δίνει 3 ECTS, που αντιστοιχούν σε μάθημα επιλογής εαρινού ή χειμερινού εξαμήνου.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ WORKSHOP
Δεδομένου του μικρού αριθμού συμμετεχόντων από κάθε σχολή (8 άτομα) και τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ομάδα υποστήριξης του εργαστηρίου (πριν/ κατά/ μετά τις εργασίες του εργαστηρίου) για το διάστημα Μάρτιος-Μάιος 2024.

* ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ:   ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00-20.30 | MS-Teams| LINK | password: xyPik7

* ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00-17.30 | προαύλιο ΤΑΜ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 10 Μαρτίου 2024 στο email: omadak@gmail.com
[ΣΕ ΕΝΑ pdf 3-5 σελίδων A4:   portfolio ΣΧΕΤΙΚΩΝ εργασιών + ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ βιογραφικό]
* Αναφέρατε τυχόν προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα ERASMUS+.
** Σημειώστε εφόσον ενδιαφέρεστε (και) για συμμετοχή στην ομάδα υποστήριξης του εργαστηρίου.

 

>>> visit us on the web:     https://omadakblog.wordpress.com/

>>> check-out our stories:     https://makrinitsa.trails.arch.uth.gr/

>>> follow us on Instagram:      ma.lkl.e

 

Ημερίδα 3: Επανάχρηση για αστικές αναπλάσεις

Σάββατο 27/01/2024 στις 10:00-13:00 [UTC+3] 

Διαδικτυακά

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MS Teams, Αφίσα

Στο πλαίσιο του μαθήματος Σύγχρονη αρχιτεκτονική σε παλιά κτίρια και ιστορικά σύνολα του Π.Μ.Σ. Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων, το Σάββατο 27/01/2024 στις 10:00 [UTC+3] θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ημερίδα “Επανάχρηση για αστικές αναπλάσεις”.

Πρόγραμμα

10:00-10:15 Έναρξη της ημερίδας

Συνεδρίαση 1: Επαναχρησιμοποίηση του βιομηχανικού τοπίου

10:15-10:45 Κώστας Αδαμάκης, ΠΘ - “Τα βιομηχανικά κτίρια του Βόλου”

10:45-11:15 Ασπασία Κουζούπη, ΠΘ - “Επανάχρηση προκατασκευασμένων δομών και παράπλευρων προϊόντων του εργοταξίου, ως διαδικασία σύνδεσης με το Τοπίο”

11:15-11:30 Ερωτήσεις

11:30-11:45 Διάλειμμα

Συνεδρίαση 2: Επανάχρηση για την αστική ανάπλαση

11:45-12:15 Νίκος Μπελαβίλας, ΕΜΠ - “Το πείραμα της αναγέννησης του Λαυρίου μετά την κρίση της αποβιομηχάνισης (1990-2024)”

12:15-12:45 Nadia Bertolino, UniPV -  “Radical adaptation: community-led practices of spatial reuse”

12:45-13:00 Ερωτήσεις και συμπεράσματα με τους φοιτητές

Συντονισμός: Micocci Fabiano, UTH

 

3η Φοιτητική Επιστημονική ημερίδα ερευνητικής μονάδας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Ψηφιακής Κατασκευής & Οικοδομικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Αεϊφορικού Σχεδιασμού του Δομημένου περιβάλλοντος

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

26/1/2024, 10:00 - 17:00, αιθ. μεταπτυχιακού, ΤΑΜ

Δείτε την αφίσα και το πρόγραμμα.

 

Διάλεξη του Γιώργου Κοροπούλη με τίτλο "Μεταφράζοντας τη Θεία Κωμωδία του Δάντη" την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 στις 18:00 στο Βιβλιοπωλείο Χάρτα

Διάλεξη στα πλαίσια των μαθημάτων

Χώρος και Ποιητική του ΤΑΜ
http://www.arch.uth.gr/el/studies/course/648/9
Διδάσκουσα: Φοίβη Γιαννίση

Ειδικά Ζητήματα στις Σπουδές Επιτέλεσης του ΤΠΔΜΒ (Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
https://cult.uth.gr/studies/courses/space-body-performance/
Διδάσκων: Μάριος Χατζηπροκοπίου

και του Εργαστηρίου Ιστορίας, Θεωρίας και Εννοιολογικού Σχεδιασμού για την Αρχιτεκτονική, την Πόλη και το Περιβάλλον του ΤΑΜ.

Ο συγγραφέας, μεταφραστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Κοροπούλης θα συναντηθεί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο Βιβλιοπωλείο Χάρτα. Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση της μετάφρασης του Καθαρτηρίου (εκδόσεις sestina, Αθήνα 2023), καθώς και την αφιερωμένη στο Δάντη ραδιοφωνική σειρά στο Τρίτο Πρόγραμμα, ο ομιλητής θα συζητήσει ζητήματα που αφορούν το χώρο, τη διαδρομή, την ποιητική επιτέλεση και τη μεταφραστική διαδικασία.

Βιογραφικό

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε Οδοντιατρική και ειδικεύτηκε στο να μην την ασκεί. Από το 1980 εργάζεται ως διορθωτής και επιμελητής κειμένων και αρθρογραφεί (άλλοτε συστηματικά, άλλοτε όχι) σε εφημερίδες και περιοδικά. Κατά καιρούς, εργάστηκες επίσης ως παραγωγός στο ραδιόφωνο και συνέγραψε κείμενα για ντοκυμαντέρ και ταινίες. Μετέφρασε (μεταξύ άλλων) Αχμάτοβα, Καβαλκάντι, Κάτουλο, Λαφόργκ, Μπρεχτ, Παστερνάκ, Ρίλκε, Τσβετάγεβα. Μεταφράζει μετ' εμποδίων τη Θεία Κωμωδία του Δάντη σε τερτσίνα και ενδεκασύλλαβο. Τα ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, αλλά δεν δίνει την άδεια να δημοσιευτούν οι μεταφράσεις και αισχυντηλά αποκρύπτει τις αναρίθμητες ανά την υφήλιο τιμητικές διακρίσεις που έλαβε.

 

φαράσι.ζίν  / farasi.zine
τεύχος 01 / Χειμώνας 2024

Σύνταξη και σχεδιασμός τεύχους: Σταμάτης Σχιζάκης
με το έργο του Νίκου Αρβανίτη Χίλιοι ήχοι από το όρος Ίδη

Η πρώτη, τελευταία και παντοτινή μπιενάλε του Ψηλορείτη είναι μια ιδεατή καλλιτεχνική διοργάνωση με πραγματικά έργα τα οποία όμως γίνονται γνωστά μέσα από αυτοσχέδιους καταλόγους αφού κανείς δεν μπορεί να παρευρεθεί σε μια έκθεση στην δυσπρόσιτη κορυφή ενός βουνού, ακόμα και αν υπήρχε πρόσκληση. Σαν μια συναυλία που δεν πήγε κανείς, αλλά έγινε γνωστή από την ηχογράφηση, τα έργα που τοποθετούνται ή υλοποιούνται στα μονοπάτια και στην κορυφή του βουνού καταγράφονται με σκοπό την παρουσίαση τους από ένα έντυπο, που του-λάχιστον στην αρχή, κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι.

Το πιο πρόσφατο έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μπιενάλε είναι το Χίλιοι ήχοι από το όρος Ίδη του Νίκου Αρβανίτη και πρόκειται για μια κασέτα που με τις δυο πλευρές της και τη θήκη της αποτελεί μια τρίπτυχη αντιμετώπιση του φυσικού τοπίου και της τεχνικής διαμεσολάβησης του. Η επιλογή της κασέτας σαν μέσο καταγραφής γίνεται με στόχο την αναδρομή σε τεχνολογίες περιπατητικής καταγραφής και ακρόασης ενώ αναπόφευκτα αναφέρεται και σε πρακτικές διαμοιρασμού/εξάπλωσης μουσικής μέσα από ανοιχτά, ερασιτεχνικά και πειρατικά μοντέλα διανομής μουσικής και καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Μέσα από το υβριδικό φανζιν Φαράσι, η Πρώτη, τελευταία και παντοτινή μπιενάλε του Ψηλορείτη διανέμει ένα έργο ελεύθερα για αναπαραγωγή και ακρόαση. Κατεβάζεις τις δυο πλευρές της κασέτας από τα ισάριθμα QR codes και τα αντιγράφεις σε μια κασέτα εξήντα λεπτών (αν βρεις). Κόβεις το μισό τεύχος και το διπλώνεις για να φτιάξεις το εξώφυλλο. Καλή ακρόαση.

#01_φαράσι farasi_01 (2024) UTH για ανάγνωση

#01_φαράσι farasi_01 (2024) UTH για εκτύπωση

Ο Νίκος Αρβανίτης (Αθήνα, 1979) σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης και στο μεταπτυχιακό τμήμα MFA “Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο και Νέες Εικαστικές Στρατηγηκές” του Πανεπιστημίου Bauhaus της Βαϊμάρης με υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάση. Έλαβε το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό Zeit Genosse Schiller για Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο, Βαϊμάρη, 2005, ήταν υποψήφιος για το 5ο Βραβείο ΔΕΣΤΕ του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, Αθήνα, 2007 και έλαβε το Δεύτερο Βραβείο Γ. Σπυρόπουλου, Αθήνα, 2009. Το 2014 ήταν Artist in Residence στο Ατelierhaus Salzamt, Λίντς, Αυστρία. Είναι συνιδρυτής του καλλιτεχνικού διδύμου Barking Dogs United. Από το 2018 εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα. www.nikosarvanitis.info

Ο Σταμάτης Σχιζάκης (Ηράκλειο, 1980) εργάζεται από το 2005 ως ιστορικός τέχνης και επιμελητής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

 

© 2024 φαράσι / farasi

 

Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Μανέτα με τίτλο "Αλτρουισμός και συνεργασία στη φύση και στην ανθρώπινη κοινωνία" την Τετάρτη 24/1/2024 στις 20:00 στο Αμφιθέατρο.

Δείτε την αφίσα.
 
Βιογραφικό
Ο Γιάννης Μανέτας είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε φυσιογνωσία και γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα Βιολογικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας το 1976. Εργάστηκε στο ίδιο πανεπιστήμιο από το 1978. Εξελέγη καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών το 1993. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, εργάστηκε ερευνητικά στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", στον Πειραματικό Σταθμό "Abisco" της Λαπωνίας και στα Πανεπιστήμια Stirling (Σκωτία), Goteborg (Σουηδία), Essen και Karlsruhe (Γερμανία).
Θεωρεί ως σημαντικότερα επιτεύγματα της σταδιοδρομίας του τη συστηματική αποφυγή της πανεπιστημιακής γραφειοκρατίας, την άρνηση διεκδίκησης οποιαδήποτε διοικητικής θέσης και τη διατήρηση στενής φιλίας με πολλούς μαθητές του. Στη διαδρομή του άλλαξε αρκετά ερευνητικά αντικείμενα. Παρότι τα αγάπησε όλα με πάθος, δεν κατάφερε να μείνει πιστός σε κανένα για πάνω από μερικά χρόνια, επειδή αντελήφθη ότι του ταίριαζε περισσότερο μία ολιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων παρά η υπερβολική εξειδίκευση.
 

φαράσι.ζιν

Το Φαράσι είναι ένα ζιν του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- Εργαστήριο Ιστορίας, Θεωρίας και Εννοιολογικού Σχεδιασμού για την Αρχιτεκτονική, την Πόλη και το Περιβάλλον.

Αρχισυνταξία: Φοίβη Γιαννίση, Ίρις Λυκουριώτη, Φανή Παραφόρου

Το Φαράσι είναι ένα φανζίν που αφιερώνει τη δράση του στο χώμα, τον αέρα, το νερό, το βουνό ή τη θάλασσα. Ετυμολογία: αραβικά ةشارف φαράσα, η πεταλούδα, γιατί το σχήμα του φαρασιού μοιάζει με ενήλικη πεταλούδα. Η πεταλούδα είναι έντομο της τάξης των Λεπιδόπτερων. Γεννιέται σε μορφή αυγού και όταν γίνεται κάμπια (προνύμφη) οι αδένες της εκκρίνουν λεπτά στρώματα μεταξιού χτίζοντας ένα κουκούλι στο οποίο μετατρέπεται σε χρυσαλίδα. Βγαίνοντας από το νηματοειδές περίβλημα παίρνει τη μορφή ενήλικης πεταλούδας με φτερά. Οι πεταλούδες είναι φυτοφάγες και το μεγαλύτερο τμήμα τους παρουσιάζει περιπτώσεις σεξουαλικού διμορφισμού.

ζίν

Το φανζίν είναι μια μορφή έκδοσης συνδεδεμένη με την αντικουλτούρα και την υποκουλτούρα, με τον δημόσιο αλλά μειοψηφικό και μη-κυρίαρχο λόγο. Κατά κανόνα, πολιτιστικοί θεσμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν ήταν επίσημοι υποστηρικτές αλλά υπήρξαν οι κύριοι χώροι διακίνησης και παραγωγής, έστω και αν αυτό γινόταν με παρασιτικούς όρους.

φαράσι

Το Φαράσι μου μαζεύει από χάμω ό,τι έχω σκουπίσει κι έχει φέρει ο αέρας, τα πόδια, τα παπούτσια: χώμα, φύλλα, ψίχουλα, βλασταράκια, τρίχες του σκύλου και δικές μας, χαρτάκια, τσιμέντο, σκόνη και μαλλί, γιατί η καθεμία σαρώνει τα δικά της σκουπίδια, σκουπίδια του τόπου και του οίκου της - και κάθε σάρωση προϋποθέτει σύστημα και κοντινή παρατήρηση του πατώματος. Πού να πετάξουμε ό,τι μαζεύει το φαράσι μας;

Το Φαράσι.ζίν εκδίδεται από το Εργαστήριο για την Ιστορία την Θεωρία και τον Εννοιολογικό Σχεδιασμό του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σε κάθε τεύχος του πρώτου κύκλου προσκαλείται ένα πρόσωπο για να παρέμβει μέσω του ζίν στη δημόσια σφαίρα. Ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε κάθε τεύχος, αυτό διανέμεται με διάφορους τρόπους, ως ψηφιακό αρχείο ή έντυπο.

© 2024 φαράσι / farasi

 

Σάββατο 16/12/2023 10:30-16:30 [UTC+3] 

Διαδικτυακά, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (MSTeams)

Στο πλαίσιο του μαθήματος Σύγχρονη αρχιτεκτονική σε παλιά κτίρια και ιστορικά σύνολα του Π.Μ.Σ. Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων, το Σάββατο 16/12/2023 στις 10:00 [UTC+3] θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ημερίδα “Κληρονομιά και Επανάχρηση”.

Δείτε την αφίσα.

Πρόγραμμα

 • 10:30- 10:45 Έναρξη της ημερίδας/ Beginning of the conference
 • 10:45- 11:00 Εισαγωγή/ Introduction

 

Συνεδρίαση 1: Επισκευή της κληρονομιάς

 • 11:00- 11:30 Ζήσης Κοτιώνης, ΠΘ
  “Ο Πικιώνης στην Aνθρωπόκαινο”
 • 11:30- 12:00 Alessandro Camiz, Özyeğin University
  "Post-earthquake Design and Adaptive Reuse of Small Historical Towns: Castelvecchio Calvisio (AQ)"
 • 12:00- 12:15 Ερωτήσεις
 • 12:15- 12:30 Διάλειμμα

 

Συνεδρίαση 2: Κληρονομιά και Επανάχρηση

 • 12:30 -13:00 Nadine Augustiniok, UHasselt
  “Adaptive Reuse of Built Heritage: Belgium as a case study and Values as a tool”
 • 13:00 -13:30 Στυλιανή Λεφάκη, ΑΠΘ
  “Ζητήματα διαχείρισης της μνήμης στο Βερολίνο”
 • 13:30 -13:45 Ερωτήσεις
 • 13:45 -14:30 Διάλειμμα

 

Συνεδρίαση 3: Προσβασιμότητα στην κληρονομιά

 • 14:30 -15:00 Fabiano Micocci, ΠΘ
  “Accessibility for all in Heritage Buildings and Archaeological sites”
 • 15:00 -15:30 Στέλιος Λεκάκης, NCL
  “Commons and the Prospect of Accessibility in Cultural Heritage Resources. The Case of Island Greece”
 • 15:30 -16:00 Ερωτήσεις
 • 16:00 -16:30 Συμπεράσματα

 

Συντονισμός: Micocci Fabiano, UTH

 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023. 15:00-21:00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ

Τι είναι μια διαδρομή πολιτισμού? Σε ποια στοιχεία του πολιτισμού και του τόπου αναφέρεται? Ποιες μεθοδολογίες και εργαλεία εφαρμόζονται κατά το σχεδιασμό της; Ποιες οι κυρίαρχες, ή και οι αποκλίνουσες, θεματικές, πώς γίνεται η επιλογή? Τι συγκροτεί εν τέλει την πολιτισμική ταυτότητα ενός τόπου? Ποιος ο ανάδοχος, ποιος ο πάροχος ή και ο δημιουργός του περιεχομένου, ποιος ο σχεδιαστής του προϊόντος? Ποιο το κοινό στο οποίο απευθύνεται και ποιος ο στόχος? Από πού αντλείται το σχετικό υλικό? Ποια η υλική υπόσταση μιας πολιτιστικής διαδρομής στο πεδίο, ποιο το ίχνος αυτού του σχεδιασμού στον χώρο και ποιος ο απόηχος στην ανθρώπινη κοινότητα? Ποια η παιδεία, οι δεξιότητες και τα εργαλεία όσων είναι ενεργοί σε αυτό το πεδίο του σχεδιασμού?

Με την πεζοπορία να αναδεικνύεται, στην post-covid εποχή, ως μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές ήπιας αναψυχής, σε περιαστικές περιοχές ή σε εξωτικά μέρη, η (πεζοπορική) διαδρομή πολιτισμού έχει τη δυναμική να αποτελέσει ένα προϊόν με σημαντικό αποτύπωμα. Το εύρος των θεματικών, των μέσων, των μορφών, των προσεγγίσεων και του πλαισίου που παρατηρούνται, αποκαλύπτει ένα προϊόν σχεδιασμού με σύνθετο χαρακτήρα και πολυδιάστατες αναφορές. Και κατ’ επέκταση, προτάσσει ένα ιδιαίτερο πεδίο σχεδιασμού για την ανάδειξη του τόπου και του τοπίου, με υψηλές απαιτήσεις, αλλά και ανάλογες προοπτικές. Πρόκειται για ένα πεδίο, όπου η αρχιτεκτονική, και δη η αρχιτεκτονική εκπαίδευση, με την σταθερή αναφορά και στον χώρο και στον πολιτισμό, και τις διαχρονικές πρακτικές σε δράσεις εξωστρέφειας και βιωματικές προσεγγίσεις, έχει λόγο να είναι παρούσα, τόσο με τον νέο απόφοιτο, όσο και τον ώριμο ερευνητή.

Σε μια χρονική στιγμή, όπου ο τουρισμός αφενός προτάσσεται ως βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, αφετέρου αναφέρεται ως ανατρεπτικός παράγοντας κρίσιμων ισορροπιών, η συζήτηση γύρω από ανάλογες πρακτικές σχεδιασμού έρχεται στο προσκήνιο. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της διαδρομής πολιτισμού ως τουριστικού προϊόντος, ως επιμορφωτικού μέσου ή ως εργαλείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων πεζοπορικών διαδρομών, αλλά και των κοινοτήτων που τα υποστηρίζουν?

Με αφορμή την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών, που φιλοξενείται στο Πήλιο στα τέλη Νοεμβρίου 2023, από την Ερευνητική Μονάδα Δομικών Κατασκευών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, η επιστημονική ημερίδα ‘ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ’ διερευνά στρατηγικές, πρακτικές και εργαλεία σχεδιασμού πολιτιστικών διαδρομών, έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται στην θεωρία και την πράξη, στην ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα. Η πρωτοβουλία επιχειρεί να αποτυπώσει το σύνθετο δίκτυο παραγωγής αυτού του προϊόντος, να αποτελέσει ένα βήμα για να παρουσιαστεί και να συζητηθεί ένα εύρος σχετικών προσεγγίσεων, υπογραμμίζοντας τις διεπιστημονικές συνέργειες και τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν ενεργά αυτό το γνωστικό αντικείμενο, και, τέλος, να ανιχνεύσει προοπτικές διαλόγου ανάμεσα σε πρόσωπα και φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό.

Δείτε το δελτίο τύπου και την αφίσα.

ΠΛΑΙΣΙΟ:
6Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 24-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023. ΜΗΛΙΕΣ ΠΗΛΙΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ma[K]e ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Μαρία Βροντίση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Α.Μ. Π.Θ.
Κατερίνα Χατζηκωνσταντίνου, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Τ.Α.Μ. Π.Θ. 

 

§  Για πληροφορίες, βλ. https://www.grtrailspelion2023.net/

§  Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω LIVE-STREAMING & μέσω MS-TEAMS

§  visit us on the web: https://omadakblog.wordpress.com/

§  check-out our stories: https://makrinitsa.trails.arch.uth.gr/

§  follow us on instagram: gr.trails.network || ma.lkl.e 

 

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 14:00
Πατάρι Μεταπτυχιακού
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διάλεξη στα πλαίσια των μαθημάτων:
Νότος: Χώρος και μη ηγεμονικά παραδείγματα γνώσης
Διδάσκουσα: Ίρις Λυκουριώτη

Πολεοδομία Ι: Αστικός Σχεδιασμός
Διδακτική ομάδα: FabianoMicocci, Βάσω Τροβά

Δείτε την αφίσα.

Βιογραφικό
Η Ζωή Αναστασάκη(1974) είναι Βραζιλιάνα σχεδιάστρια με καταγωγή και από την Ελλάδα. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ανθρωπολογία. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ανώτατη Σχολή Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Κρατικού Πανεπιστημίου του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, της οποίας διετέλεσε διευθύντρια την περίοδο 2016-2018 και στην οποία διδάσκει από το 2012 και συντονίζει την ερευνητική ομάδα «Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανθρωπολογίας». Το 2017 ως επισκέπτρια ερευνήτρια συμμετείχε στο πρόγραμμα “Knowing from the Inside: Anthropology, Art, Architecture and Design”, το οποίο συντόνιζε ο  Tim Ingold στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Aberdeen στη Σκωτία. Είναι συνεργάτιδα ερευνήτρια στο Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA) στη Λισαβόνα στην Πορτογαλία. Έχει δημοσιεύσει τα Triunfos Impasses: Lina Bo Bardi, Aloisio Magalhães designno Brasil(2014), Refazendotudo: confabulações em meio aos cupins na universidade (2020) και Everyday acts of design: learning in time of emergency (2022, με τον Marcos Martins).

https://www.esdi.uerj.br/esdianos/@id/208

 

Σελίδες: 1 2 372