Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της φυσιογνωμίας της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου και ζωτικότερου δημόσιου χώρου της πόλης, o Σύλλογος των Φίλων της Νέας Παραλίας, σε συνέχεια της προηγούμενης δράσης Paraliart, σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος προκηρύσσουν Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Γλυπτικής με τίτλο: ΟΡΙΑ

Δείτε τη προκήρυξη και τη δήλωση εγγραφής.

 
The Board of the City Greenery of the City of Krakow, in cooperation with the Association of Polish Architects, announces the one-stage, international study "competition for the Zakrzowek Park in Krakow in Poland".

More info and download files: http://www.sarp.krakow.pl/konkursy,736,Zakrzowek.html

 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations and DBR | Design Build Research School are now seeking entries for TREEHOUSING, an international wood design competition in the context of the XIV World Forestry Congress.

Housing for the world’s growing urban population and the threat of deforestation are two of the most significant issues facing humanity today. TREEHOUSING challenges architecture students, professional architects and designers to develop innovative and sustainable wood housing and urban building solutions. There are two open categories:

Competition 1 – TREEHOUSING DURBAN: Tall Wood Housing

Competition 2 – TREEHOUSING GLOBAL: Affordable Wood Housing

HOW TO ENTER:

  1. Visit the TREEHOUSING website for competition information.
  2. Register on the TREEHOUSING website by August 15, 2015.
  3. Design a TREEHOUSING solution.
  4. Submit your entry by 5:00pm CET on August 31, 2015.

The registration deadline is August 15, 2015. All submissions are due August 31, 2015 at 5:00pm CET.  Winners will be selected by an international jury and announced on September 10, 2015 at the XIV World Forestry Congress in Durban, South Africa. A grand prize of $6,000 USD will be awarded in each category, in addition to second and student prizes.  For more information, please download the competition PDF or visit www.treehousing-competition.com.
 
Questions about the competition?  Please visit our FAQ page or contact us at treehousing-competition@dbr-school.org.

 

UIA-HYP CUP 2015, under the leadership of Meinhard von Gerkan: Place, Tradition and Modernism in Conceptual Unity and Diversity.

More info.

 

Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών Ντοκυμαντέρ με θέμα την Πόλη και την Αρχιτεκτονική στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που οργανώνει στο Βόλο, στο διάστημα 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΤΜΧΠΠΑ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ, οργανώνει Φοιτητικό Διαγωνισμό Ταινιών Ντοκυμαντέρ με τίτλο «Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της πόλης» και αντικείμενο την πόλη και την αρχιτεκτονική.

Τα έργα ντοκιμαντέρ για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν διάρκεια μέχρι δεκαπέντε (15’) λεπτά.
β) Να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 22/6/2015.

Πληροφορίες για ό, τι αφορά στη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://conferenceprd4.prd.uth.gr/portal/index.php/programandevents/events, καθώς και στα τηλέφωνα 2421074494 (Εύα Ψαθά) και 2421074399 (Νεοκλής Μαντάς). Μπορείτε επίσης να στείλετε e-mail στη διεύθυνση conferenceprd4@uth.gr.
•    Κανονισμός Διαγωνισμού
•    Αίτηση Συμμετοχής 

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσουν Φοιτητικό Διαγωνισμό με στόχο την ισχυροποίηση και τη διάδοση της ταυτότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με στόχο την ισχυροποίηση και τη διάδοση της ταυτότητας του πανεπιστημίου διοργανώνεται Φοιτητικός Διαγωνισμός με αντικείμενο το σχεδιασμό αναμνηστικών αντικειμένων με θέμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να παραχθούν χρηστικά αντικείμενα και αναμνηστικά που θα φέρουν το θυρεό και την ονομασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία θα πωλούνται ή θα δίνονται ως δώρα σε προσκεκλημένους του πανεπιστημίου.

Μέρος ή όλα τα αντικείμενα της πρότασης που θα διακριθεί θα παραχθούν και θα αποτελούν την επίσημη σειρά εμπορευμάτων με τα σήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την Οργάνωση του διαγωνισμού αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.

Κατεβάστε το πλήρες αρχείο της προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

Πρόγραμμα

20 Απριλίου: Ανακοίνωση του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΤΑΜ: http://www.arch.uth.gr/el/uth-memorabilia-competition

27 Απριλίου - 4 Μαΐου: Υποβολή ερωτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση archweb@uth.gr

7 Μαίου: Δημοσίευση Απαντήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα

3 Ιουνίου: Υποβολή προτάσεων

10 Ιουνίου: Υποβολή προτάσεων

24 Ιουνίου: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στην παρούσα ιστοσελίδα

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προτάσεων.

 

Υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και εκτυπωμένη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στον Βόλο αυτοπροσώπως ή θα σταλούν ταχυδρομικά. Και στις δύο περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι 10 Ιουνίου 2015,  12:00 το μεσημέρι. Καθυστερημένες προτάσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Παραδοτέα

Κάθε ομάδα οφείλει να παραδώσει:
Ι. Μία πινακίδα Α1 (κατακόρυφη) με την παρουσίαση της πρότασης κολλημένη σε σκληρό υπόβαθρο τύπου K-mount.
ΙΙ. Ψηφιακό δίσκο με την πινακίδα σε αρχείο PDF
ΙΙΙ. Κλειστό φάκελο Α4 με τη συμπληρωμένη την φόρμα συμμετοχής

 

Στοιχεία της ταυτότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

λήψη αρχείου

 

Απαντήσεις στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων

Ερώτηση 1: Η συμμετοχή ενός ατόμου ή μιας ομάδας στο διαγωνισμό πρέπει να γίνει με μια εγγραφή πριν την υποβολή των ζητουμένων;

Απάντηση: Η υποβολή των ζητούμενων ισοδυναμεί με εγγραφή στο διαγωνισμό, δεν χρειάζεται προηγούμενη δήλωση.

 

Ερώτηση 2: Αναφέρεται στην ανακοίνωση πως ανάμεσα στα παραδοτέα είναι ένας "Ψηφιακός δίσκος με την πινακίδα σε αρχείο PDF". Αυτός ο ψηφιακός δίσκος μπορεί να είναι είτε CD, είτε DVD είτε κάποιο άλλο μέσο αποθήκευσης; Τι πληροφορίες πρέπει να φέρει πάνω του αυτός ο δίσκος, αν χρειάζεται;

Απάντηση: Μπορεί να είναι CD ή DVD με σημειωμένο πάνω του τον κωδικό ανωνυμίας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο.

 

Ερώτηση 3: Είναι απαραίτητο το Logo του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως δίνεται από την ανακοίνωση του διαγωνισμού, να εμφανίζεται ακριβώς ως έχει; Δεν είναι δυνατή μια τροποποίηση του χρώματος, των αναλογιών, της σχετικής τοποθέτησης των λέξεων και του σήματος κ.ο.κ.;

Απάντηση: Ανάλογα με την ιδέα και τον τρόπο προσαρμογής του λογότυπου πάνω στα προϊόντα είναι αποδεκτές τέτοιες τροποποιήσεις και αφήνονται στην κρίση των διαγωνιζόμενων.

 

Ερώτηση 4: Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών της κάθε ομάδας;

Απάντηση: Όχι δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί να αναφέρεται σαφώς ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας.

 

Ερώτηση 5: Τί ακριβώς οφείλουν να παραδώσουν οι συμμετέχοντες; Στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται ότι η πρόταση θα πρέπει να είναι  σε έντυπη μορφή και κολλημένη σε βάση αλλά και σε ψηφιακή μορφή PDF. Το ζητούμενο από τους συμμετέχοντες είναι να σχεδιάσουν αντικείμενα με το λογότυπο του Πανεπιστημίου, και αν ναι πόσα σε αριθμό διαφορετικά αντικείμενα και πως θα πρέπει να απεικονίζονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή? Δηλαδή τα αντικείμενα θα πρέπει να απεικονίζονται σε όλες τους τις όψεις πάνω στο χαρτί και σε PDF?

 

Απάντηση: Η εκτυπωμένη πινακίδα σε άκαμπτο υπόβαθρο και η ψηφιακή πινακίδα σε μορφή pdf έχουν ακριβώς το ίδιο υλικό παρουσίασης. Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός σχεδίων ανά αντικείμενο ούτε προτεινόμενος τρόπος παρουσίασης, αυτό εξαρτάται από το είδος των αντικειμένων κάθε πρότασης με την προϋπόθεση ότι αυτά παρουσιάζονται ολοκληρωμένα. Ο αριθμός των αντικειμένων αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζόμενων με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνονται τόσο από πλευράς δυνατότητας παραγωγής όσο και ευελιξίας στην προσαρμογή της ταυτότητας του ΠΘ σε καθένα από αυτά.

 

Με στόχο τη διευκόλυνση της στάθμευσης και κυκλοφορίας ποδηλάτων και την καλύτερη αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνεται Φοιτητικός Διαγωνισμός με αντικείμενο το σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων (BicycleRacks).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο στους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προτάσεων με την υποχρέωση δημιουργίας διατμηματικών ομάδων (τουλάχιστον από δυο τμήματα).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν νέες, ευρηματικές και υλοποιήσιμες λύσεις για την στάθμευση των ποδηλάτων στο περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής.

Την οργάνωση του διαγωνισμού αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.

Πρόγραμμα
19 Μαρτίου: Ανακοίνωση του Διαγωνισμού
23-30 Μαρτίου: Υποβολή ερωτήσεων στην διεύθυνση archweb@uth.gr
6 Απριλίου: Δημοσίευση Απαντήσεων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
6 Μαΐου: Υποβολή προτάσεων
14 Μαΐου: Υποβολή προτάσεων (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

21 Μαΐου: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και εκτυπωμένη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στον Βόλο αυτοπροσώπως ή θα σταλούν ταχυδρομικά. Και στις δύο περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι η Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, 12:00 το μεσημέρι. Καθυστερημένες προτάσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού ανατρέξτε στη σχετική προκήρυξη.

Για την πρόταση χωροθέτησης χρησιμοποιήστε το υπόβαθρο του Πεδίου Άρεως.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει, μαζί με την πρότασή σας, να παραδώσετε σε κλειστό φάκελο Α4 το συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής.

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν

Ερ. Πόσες θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων να υπολογιστούν;
Απ. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης δεν είναι δεσμευτικός, αλλά ενδεικτικά μπορείτε να υπολογίσετε 50 θέσεις στάθμευσης ανά Τμήμα.

Ερ. Θα πρέπει όλες οι θέσεις σταθμεύσεις ποδηλάτων να έχουν πρίζα;
Απ. Όχι όλες.

Ερ. Θα μπορούσαν οι θέσεις σταθμεύσεις να χωροθετηθούν και στους χώρους πρασίνου; Απ. Όχι, μόνο σε σκληρά δάπεδα.

Ερ. Απαιτείται σκίαστρο;
Απ. Δεν είναι απαραίτητο.

Ερ. Μπορούν να τοποθετηθούν θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων και εκτός Πολυτεχνικής στα πεζοδρόμια;
Απ. Ναι.

Ερ. Επιτρέπεται ομάδα φοιτητών που να ανήκουν όλοι στο ίδιο τμήμα;
Απ. Όχι

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Η Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη της Κοσμητείας και τους κ.κ. Θεοκλή Καναρέλη, Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αλέξανδρο Ψυχούλη, Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Σοφία Βυζοβίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, συζήτησε την υποβληθείσα ένσταση των κ.κ. Αναστασίας Δεληγιάννη, Ελένης Ρηγάκη του ΤΑΜ και Κατερίνας Νικολοπούλου του ΤΜΧΠΠΑ και διαπίστωσε ότι η πρόταση με Κωδ.55891 διέθετε περιορισμένα στοιχεία πρωτοτυπίας. Κατόπιν τούτου η Κριτική Επιτροπή ομόφωνα αναμόρφωσε την απόφασή της ως εξής:

α. την μη απονομή πρώτου βραβείου,

β. την απονομή επαίνου στην πρόταση με κωδ. 25426 των κ.κ. Δεληγιάννη Αναστασίας του ΤΑΜ, Ρηγάκη Έλενης του ΤΑΜ και Νικολοπούλου Αικατερίνης Ιωάννας του ΤΜΧΠΠΑ (250 ευρώ) και

γ. την απονομή τριών ευφήμων μνειών στις προτάσεις:
1. κωδ. 10284 των κ.κ. Κοντούλη Ανδρονίκη του ΤΑΜ και Χριστοδούλου Βασίλειο του ΤΗΜΜΥ (100 ευρώ)
2. κωδ. 45169 των κ.κ. Χατζάτογλου Άγγελο του ΤΑΜ και Κιβρακίδη Θεοχάρη του ΤΜΜ (100 ευρώ)
3. κωδ. 35280 των κ.κ. Καφέ Αικατερίνη του ΤΑΜ, Χριστοδούλου Μιχαέλα του ΤΑΜ και Παπαγιάννη Γιάννη του ΤΜΜ (100 ευρώ)
 

the European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Cecoforma is organising a “Build Europe with us” video competition. The goal of the competition is to stimulate the uptake of construction-related studies and careers as well as to promote the image of the sector vis-à-vis the younger generation. 

The competition targets young EU citizens and residents aged 15-30 studying and working in construction-related fields.  They are invited to submit videos showcasing their projects and innovative ideas on the website ec.europa.eu/growth/construction-video-competition. The competition will open on 10 March and close on 18 May 2015.

A high-level jury, which will be made up of experienced people in the field, will select the winners. Winners will be awarded a smartphone. More information on the competition is available on the website.

 

Σελίδες: 1 2