Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Βενέρη Εριφύλη / Υποψήφια διδάκτορας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Βιογραφικό

 Η Εριφύλη Βενέρη (*1983 Αθήνα) σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (2002-2007) και συ¬νέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο MFA πρόγραμμα “Public Art and New Artistic Strategies” του Bauhaus University Weimar στη Γερμανία (2008-2010) με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξαν-δρου Σ. Ωνάση. Πραγματοποίησε επίσης δεύτερες μεταπτυχιακές σπουδές στο ΜΑ πρόγραμμα “Art in Context” του University of the Arts Berlin (2011-2013) με την υποστή¬ριξη του Ιδρύματος Βασίλη & Ελί¬ζας Γουλανδρή. Από το 2014 είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ελληνικά Εστιατόρια στο Βερολίνο: Κουλτούρα και Διαπολιτισμικότητα, Μυθοπλασία και Καθημερινότητα» αφορά στην καταγραφή και ερμηνεία των καθημερινών πρακτικών της ελληνικής κοινότητας στο Βερολίνο της Γερμανίας καθώς και της ιστορίας της. Συνδυάζοντας πλήθος φωνών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως της Αρχιτεκτονικής, των Εικαστικών Τεχνών, αλλά και σχετικά ή προερχόμενα από τις Πολιτισμικές Σπουδές, αυτή η έρευνα θα εστιάσει μέσω καταγραφής και ανάλυσης στους χώρους των ελληνικών εστιατορίων του Βερολίνου. Μέρη συγκέντρωσης με ιδιαίτερο κοινωνικό, ανθρωπολογικό, αλλά και αισθητικό ενδιαφέρον. Στην ανάλυση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση -πέραν της δομικής μορφής των χώρων και την επιρροή του ανθρώπινου παράγοντα μέσα σε αυτούς- στα αντικειμένα/ τεχνουργήματα με τα οποία αυτοί οι χώροι είναι εφοδιασμένοι, στην, ως επί τω πλείστον, δηλαδή στερεοτυπική διακόσμησή τους. Το ακριβές αντικείμενο της έρευνας θα αποτελέσει έτσι η σχέση μεταξύ των τριών αυτών βασικών συντεταγμένων: των λειτουργικών δομικών χαρακτηριστικών του εστιατορίου, της ανθρώπινης δράσης ή αλλιώς του πλέγματος συμπεριφορών στον εν λόγω χώρο, και των σκηνογραφικών χαρακτηριστικών του ή αλλιώς του διάκοσμου και της επίδρασής του στον τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο προσλαμβάνει, αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον χώρο.

Επιστήμες όπως η ανθρωπολογία ή η πολιτισμική γεωγραφία έχουν ασχοληθεί εντατικά με μελέτες γύρω από θέματα χώρων ψυχαγωγίας, κατανάλωσης και ελεύθερου χρόνου, καθώς και με καθημερινές πτυχές κοινωνικής πραγματικότητας, όπως π.χ. το φαγητό. Επίσης στους τομείς της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής γεωγραφίας και των πολιτικών επιστημών συναντά κανείς πολυάριθμα παραδείγματα διεξοδικών μελετών γύρω από την οικονομική και πολιτισμική επίδραση μεταναστών εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια η αρχιτεκτονική και τα εικαστικά συνδέονται ολοένα και περισσότερο με ζητήματα που αφορούν στο δημόσιο –και κατ’επέκταση ημιδημόσιο- χώρο και διάλογο. Η εξέταση λοιπόν του θέματος των ελληνικών εστιατορίων μέσα από μια κατά βάση αρχιτεκτονική/ καλλιτεχνική θεώρηση θα προσθέσει μια περαιτέρω οπτική στην ευρύτερη έρευνα που σχετίζεται με την ανάλυση και κατανόηση των ημιδημόσιων χρονοχώρων κατανάλωσης. Γενικότερα τα εστιατόρια, και εν προκειμένω τα ελληνικά εστιατόρια του Βερολίνου, αποτελούν από τη μια οργανωμένα χωρικά λειτουργικά συστήματα, συνιστούν όμως από την άλλη και ένα κατ’εξοχήν πολιτιστικό θέμα με ιδιαίτερη σημειολογία. Προκύπτουν έτσι πολλαπλές αναγνώσεις γύρω από αυτά, οι οποίες σχετίζονται είτε με τα πραγματικά/ ρεαλιστικά στοιχεία τους, όπως τον κοινωνικοιστορικό προσδιορισμό και εξέλιξή τους, τα κοινωνικά υποκείμενα που τα απαρτίζουν (ιδιοκτήτης, προσωπικό και επισκέπτες/ πελάτες), την τυπολογία τους, τη διακόσμησή τους, είτε με την εννοιολογία/ σημειολογία που φέρουν, την χαρακτηριστική δηλαδή αισθητική τους, τα στοιχεία της κουλτούρας, την προβολή συμβόλων, την παροχή μιας εμπειρίας.

Συνοψίζοντας, σκοπός της διατριβής θα είναι μια συνολική διαθεματική και διατμηματική παρουσίαση του θέματος, με τελικό στόχο την επινόηση και παραγωγή μια σειράς νέων μεθοδολογικών εργαλείων για την ανάγνωση και ερμηνεία όλων των πιθανών τρόπων, με τους οποίους το φαινόμενο των ελληνικών εστιατορίων του Βερολίνου αντλεί νοήματα από το πολιτισμικό του πλαίσιο και δημιουργεί νοήματα για τον πολιτισμικό του πλαίσιο. Παράλληλα με την θεωρητική εργασία, η επιτόπια έρευνα, ή αλλιώς η πρωτογενής έρευνα πεδίου στο Βερολίνο, θα υποβοηθηθεί από βιντεοκαταγραφές εν ώρα λειτουργίας των εστιατορίων, καθώς και από ημιδομημένες συνεντεύξεις υποκειμένων (προσωπικές ιστορίες/ πορτραίτα). Παρατηρήσεις, στιγμιότυπα λήψεων, καθώς και αποσπάσματα των συνεντεύξεων που θα προκύψουν από την επιτόπια έρευνα, θα παρατεθούν στη διατριβή σε ειδικό παράρτημα.
 

e-mail

eriphyliveneri@hotmail.com