Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
Ημερίδα: Σχεδιάζοντας Διαδρομές Πολιτισμού
23/11/2023

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023. 15:00-21:00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ

Τι είναι μια διαδρομή πολιτισμού? Σε ποια στοιχεία του πολιτισμού και του τόπου αναφέρεται? Ποιες μεθοδολογίες και εργαλεία εφαρμόζονται κατά το σχεδιασμό της; Ποιες οι κυρίαρχες, ή και οι αποκλίνουσες, θεματικές, πώς γίνεται η επιλογή? Τι συγκροτεί εν τέλει την πολιτισμική ταυτότητα ενός τόπου? Ποιος ο ανάδοχος, ποιος ο πάροχος ή και ο δημιουργός του περιεχομένου, ποιος ο σχεδιαστής του προϊόντος? Ποιο το κοινό στο οποίο απευθύνεται και ποιος ο στόχος? Από πού αντλείται το σχετικό υλικό? Ποια η υλική υπόσταση μιας πολιτιστικής διαδρομής στο πεδίο, ποιο το ίχνος αυτού του σχεδιασμού στον χώρο και ποιος ο απόηχος στην ανθρώπινη κοινότητα? Ποια η παιδεία, οι δεξιότητες και τα εργαλεία όσων είναι ενεργοί σε αυτό το πεδίο του σχεδιασμού?

Με την πεζοπορία να αναδεικνύεται, στην post-covid εποχή, ως μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές ήπιας αναψυχής, σε περιαστικές περιοχές ή σε εξωτικά μέρη, η (πεζοπορική) διαδρομή πολιτισμού έχει τη δυναμική να αποτελέσει ένα προϊόν με σημαντικό αποτύπωμα. Το εύρος των θεματικών, των μέσων, των μορφών, των προσεγγίσεων και του πλαισίου που παρατηρούνται, αποκαλύπτει ένα προϊόν σχεδιασμού με σύνθετο χαρακτήρα και πολυδιάστατες αναφορές. Και κατ’ επέκταση, προτάσσει ένα ιδιαίτερο πεδίο σχεδιασμού για την ανάδειξη του τόπου και του τοπίου, με υψηλές απαιτήσεις, αλλά και ανάλογες προοπτικές. Πρόκειται για ένα πεδίο, όπου η αρχιτεκτονική, και δη η αρχιτεκτονική εκπαίδευση, με την σταθερή αναφορά και στον χώρο και στον πολιτισμό, και τις διαχρονικές πρακτικές σε δράσεις εξωστρέφειας και βιωματικές προσεγγίσεις, έχει λόγο να είναι παρούσα, τόσο με τον νέο απόφοιτο, όσο και τον ώριμο ερευνητή.

Σε μια χρονική στιγμή, όπου ο τουρισμός αφενός προτάσσεται ως βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, αφετέρου αναφέρεται ως ανατρεπτικός παράγοντας κρίσιμων ισορροπιών, η συζήτηση γύρω από ανάλογες πρακτικές σχεδιασμού έρχεται στο προσκήνιο. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της διαδρομής πολιτισμού ως τουριστικού προϊόντος, ως επιμορφωτικού μέσου ή ως εργαλείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων πεζοπορικών διαδρομών, αλλά και των κοινοτήτων που τα υποστηρίζουν?

Με αφορμή την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών, που φιλοξενείται στο Πήλιο στα τέλη Νοεμβρίου 2023, από την Ερευνητική Μονάδα Δομικών Κατασκευών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, η επιστημονική ημερίδα ‘ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ’ διερευνά στρατηγικές, πρακτικές και εργαλεία σχεδιασμού πολιτιστικών διαδρομών, έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται στην θεωρία και την πράξη, στην ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα. Η πρωτοβουλία επιχειρεί να αποτυπώσει το σύνθετο δίκτυο παραγωγής αυτού του προϊόντος, να αποτελέσει ένα βήμα για να παρουσιαστεί και να συζητηθεί ένα εύρος σχετικών προσεγγίσεων, υπογραμμίζοντας τις διεπιστημονικές συνέργειες και τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν ενεργά αυτό το γνωστικό αντικείμενο, και, τέλος, να ανιχνεύσει προοπτικές διαλόγου ανάμεσα σε πρόσωπα και φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό.

Δείτε το δελτίο τύπου και την αφίσα.

ΠΛΑΙΣΙΟ:
6Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 24-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023. ΜΗΛΙΕΣ ΠΗΛΙΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ma[K]e ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Μαρία Βροντίση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Α.Μ. Π.Θ.
Κατερίνα Χατζηκωνσταντίνου, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Τ.Α.Μ. Π.Θ. 

 

§  Για πληροφορίες, βλ. https://www.grtrailspelion2023.net/

§  Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω LIVE-STREAMING & μέσω MS-TEAMS

§  visit us on the web: https://omadakblog.wordpress.com/

§  check-out our stories: https://makrinitsa.trails.arch.uth.gr/

§  follow us on instagram: gr.trails.network || ma.lkl.e