Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
Βιβλίο: Φεμινιστικές Θεωρίες, Αισθητικές Πρακτικές και Παγκοσμιοποιημένες Τεχνολογίες
29/06/2023

Βιβλίο Φεμινιστικές Θεωρίες, Αισθητικές Πρακτικές και Παγκοσμιοποιημένες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ελπίδα Καραμπά, Ίρις Λυκουριώτη
Ερευνητική Ομάδα: Ιωάννα Ζούλη, Βάλια Παπαστάμου, Κώστας Στασινόπουλος, Μαριάννα Στεφανίτση
Εκδότης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2021

Το Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στο Δημόσιο Χώρο, ερευνητική μονάδα του ΤΑΜ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσιάζει στο κοινό το πρώτο εκδοτικό του εγχείρημα, μια ανθολογία σημαντικών φεμινιστικών κειμένων, τα οποία διασυνδέουν δημιουργικά τον φεμινισμό, την τεχνολογία, την τέχνη, τη δημόσια σφαίρα και το δημόσιο χώρο ανοίγοντας έναν δυναμικό, διεπιστημονικό και διαθεματικό διάλογο στην σχετική ελληνική βιβλιογραφία. Η ανθολογία περιλαμβάνει κείμενα των Nansy Fraser, Audre Lorde, Sara Ahmed, Άνζτελα Δημητρακάκη, Angela McRobbie, Silvia Federici, Ursula Biemann, José Muñoz, Έλενα Τζελέπη, Αθηνά Αθανασίου και Άλκηστη Ευθυμίου, Trinh T. Minh-Ha, Χριστίνα Γραμματικοπούλου, Donna Haraway, Rosi Bridotti, Judith Butler, Judy Wajcman, Teresa de Lauretis, Cornelia Sollfrank, Yayo Herrero, Paul Preciado.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας σε έντυπη μορφή και σε e-book ανοικτής πρόσβασης στον σύνδεσμο: https://753243c7-db63-4f64-b8b2-5dd210d08056.usrfiles.com/ugd/753243_84368fea978a4c7eb531f2bc81349c10.pdf?fbclid=IwAR0k12l5SqRQj5FLhDq1xuisozi4bp-SIBovkuunbnyUUc3uUF9jvxqJyN0

Το βιβλίο διαμορφώνεται  σε σχέση με τρεις άξονες: τον φεμινισμό, τις αισθητικές πρακτικές  διευρυμένου πεδίου και την παγκοσμιοποιημένη τεχνολογία. Η σύνδεση αυτών των τριών πεδίων δεν είναι ούτε αυτονόητη, ούτε προφανής και σίγουρα ενέχει ποικίλες εστιάσεις. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, η παραδοχή που διαπερνά τον τόμο είναι ότι η τεχνολογία πρόσφερε την ώθηση για μερικές από τις πιο θεμελιώδεις κοινωνικές τάσεις και μετασχηματισμούς. Και η  κατανόηση του ρόλου των τεχνολογιών στην οικονομία και στην κοινωνία είναι πλέον κεντρική για την κοινωνική θεωρία. Είναι εξίσου κρίσιμο, όμως, αυτή η παραδοχή να συνοδεύεται από την κριτική και προβληματοποιημένη κατανόηση που προσφέρει η φεμινιστική σκέψη. Η κατεύθυνση που δίνει η συγκέντρωση των συγκεκριμένων  κειμένων δείχνει ότι η θέση μας δεν αφορά μια αισιόδοξη τεχνοφιλική προσέγγιση, που συνδέει, συνήθως, την τέχνη εργαλειακά ή φορμαλιστικά με την τεχνολογία ή αναφέρεται μονοδιάσταστα στην κάλυψη από τις γυναίκες θέσεων, επαγγελμάτων, ειδικοτήτων που  παραδοσιακά αποδίδονται στους άντρες (αν και αυτές οι διεκδικήσεις υπήρξαν καταστατικές για τη σχέση φεμινισμού και τεχνολογίας). Δεν αφορά ούτε μια απαισιόδοξη τεχνολογική αιτιοκρατία. Αφορά τη διερεύνηση εκ-κεντρικών προσεγγίσεων για ένα δυναμικό φεμινιστικό τεχνοαισθητικό μέλλον(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου).

«...Υιοθετώντας το πρίσμα της επικαιροποίησης ιστορικών φεμινιστικών κειμένων αλλά και της ιστορικοποίησης φεμινινιστικών πρακτικών του παρόντος, η ανθολογία προσφέρει μια πολύτιμη εργαλειοθήκη κατανόησης και κριτικής εμβάθυνσης των συγχρόνων συνθήκων παραγωγής και υποδοχής φεμινιστικού λόγου. Το τελευταίο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, όπου η συζήτηση γύρω από τις θηλυκές υποκειμενικότητες κυριαρχεί όλο και περισσότερο στη δημόσια σφαίρα. Ας μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι τέτοιου βάθους ερευνητικά και εκδοτικά εγχειρήματα-σημεία αναφοράς μπορούν να υποστηριχθούν και να πλαισιωθούν σχεδόν αποκλειστικά από δημόσιους φορείς, όπως το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.» Απόσπασμα από τη βιβλιοκριτική της Τίνας Πανδή, επιμελήτριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Δημοσιεύτηκε στο The Art Newspaper Greece, Tεύχος 6, Απρίλιος-Μάιος 2022 με τίτλο «Μια συλλογή φεμινιστικών κειμένων για τη γυναικεία χειραφέτηση, την τεχνολογία και την τέχνη».

Ολόκληρο το κείμενο της βιβλιοκριτικής στον σύνδεσμο: https://centrefeministmedia.arch.uth.gr//storage/PDF/TAN_book_6_53.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπόλοιπες δράσεις του Κέντρου μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.centrefeministmedia.arch.uth.gr

Ακολουθήστε το ΚΝΜΦΠ FACEBOOK