Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
Εργαστήριο: "Passages – Περάσματα", 18-22 Μαΐου 2015
18/05/2015

ToΤμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ένα εργαστήριο με θέμα «τα περάσματα στην πόλη».

Περάσματα αρχιτεκτονικά, συμβολικά, περάσματα των αισθήσεων που οργανώνουν τις καθημερινές μετακινήσεις και εμπειρίες των κατοίκων. Συντομεύσεις διαδρομών, διελεύσεις διαπερνούν τον αστικό ιστό. Σχήματα και «μονοπάτια επιθυμιών» που αποτυπώνονται στο γρασίδι υπό την πίεση των βημάτων. Περάσματα που επιτρέπουν τη σύνδεση και επικοινωνία των χώρων και των λειτουργιών, τη διέλευση των εμποδίων, την άμεση παρέμβαση στα αστικά διάκενα.

Μεταβατικοί χώροι ή υποδομές διασυνδέσεων που προφέρουν μια έντονη εμπειρία ή μια ηχητική και κινητική ανάπαυλα μακριά από την αστική βοή.

Παραπέμπουν σε ένα φανταστικό κόσμο (λογοτεχνία, κινηματογράφος, αρχιτεκτονική, τέχνες) και είναι αντιπροσωπευτικά του πολιτισμού και των κοινωνικών πρακτικών. Τα περάσματα ως απρόβλεπτοι χώροι, εμπλέκονται στην ταυτότητα και στους ρυθμούς της πόλης φυσικά ή συμβολικά.

Δύο βασικά ερωτήματα θα απασχολήσουν το εργαστήριο:

  • Ποια είναι τα περάσματα της πόλης του Βόλου;

Η ερώτηση αναφέρεται στις εκδηλώσεις (εκθέσεις, συμπόσια, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, φεστιβάλ μικρών ταινιών) που διοργανώνει το Ινστιτούτο Lavilleenmouvement(http://www.passages-ivm.com/en). Στόχος είναι η πρόταση μίας ανάλογης εκδήλωσης στο Βόλο όπου οι συμμετέχοντες θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός παγκόσμιου καταλόγου καταγραφής περασμάτων που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μίας περιοδεύουσας διεθνούς έκθεσης. Έτσι, μέρος του εργαστηρίου  αποσκοπεί στην ανάδειξη των πιο αξιόλογων περασμάτων της πόλης του Βόλου για την υποβολή τους στον παγκόσμιο ηλεκτρονικό κατάλογο (http://www.passages-ivm.com/en/passages).

  •  Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα περάσματα στο Βόλο;

Ο δεύτερος στόχος είναι να υποβληθούν αρχιτεκτονικές προτάσεις για τη δημιουργία νέων περασμάτων ή την αξιοποίηση και τη συντήρηση υπαρχόντων.

Όλες οι εργασίες των φοιτητών θα συγκεντρωθούν σε ένα portofolioπου θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση των ιδεών τους και σε άλλες πόλεις παγκοσμίως.

Το εργαστήριο θα επιβλέπεται από τους

Θεοκλής Κανάρελης, Καθηγητής

Κωσταντίνος Μανωλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

και Νικόλα Ρέμι, Διδάσκων Π.Δ.407/80

του τμήματος ΤΑΜ και από την Μηχανικό Τοπίου και ερευνήτρια-καθηγήτρια της Εθνικής Αρχιτεκτονικής Σχολής της Γκρενόμπλ που ειδικεύεται στις Ambiancesκαι στη σύνθεση του αστικού τοπίου μεταξύ εδάφους και προσόψεωνMagaliParis.

Ποτέ και που ;

Δευτέρα 18 Μαΐου – Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Παν. Θεσσαλίας

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στη συνέχεια

ΓΛΩΣΣΕΣ:Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αποστολή αίτησης ενδιαφέροντος (σύντομο βιογραφικό έκτασης 150 λέξεων και δείγμα εργασιών, σε δύο σελίδες Α4/αρχείο .pdf) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις nremy@uth.grκαι theoklis@arch.uth.gr μέχρι την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 20