Ιαματικές πηγές στην παραγκούπολη Θερμών Δράμας. Επαναδιαπραγμάτευση της λουτρικής ζωής στα όρια της υπάρχουσας λουτρικής κοινώτητας.
ΚΕΚΕΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέποντες:
Πανηγύρης Κωστής
Κουζούπη Ασπασία2011
Περίληψη