Το λατομείο ως μηχανή: Εμπειρική καταμέτρηση του λατομείου αδρανών υλικών του Δήμου Κάρλας,
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Επιβλέποντες:
Βροντίση Μαρία
Κουζούπη Ασπασία2010
Περίληψη