Η μεταμόρφωση της κόκκινης κουκίδας σε τοπίο: παρατήρηση του χρονικού προσέγγισης του πλανήτη Άρη.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Κουζούπη Ασπασία2009
Περίληψη