Δίκτυο κατασκευών προς χρήση των επισκεπτών της Λίμνης Κάρλας.
ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ


Επιβλέποντες:
Κουζούπη Ασπασία
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2010
Περίληψη