Αυτάρκης Εγκατάσταση και Δίκτυο Καλλιέργειας και Έρευνας στην περιοχή της γέφυρας του Γοργοποτάμου.
ΚΑΛΠΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΟΚΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Κουζούπη Ασπασία2010
Περίληψη