Δυναμικά συστήματα ενός ερειπωμένου χωριού. Τρόποι διαχείρισης και βαθμοί επεμβατικότητας.
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Κουζούπη Ασπασία2010
Περίληψη