Χωροχρονικοί κόμβοι. Πολιτισμικά θραύσματα σε συνύπαρξη με τα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης.
ΚΟΥΝΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΣΗΦΙΝΑ


Επιβλέποντες:
Γιαννίση Φοίβη
Κουζούπη Ασπασία2023
Περίληψη