Νέος Τύπος Κτιρίου Φροντίδας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέποντες:
Κοσμά Ανθή
Πανηγύρης Κωστής2022
Περίληψη