ΛΟΥΤΡΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΙΚΑΡΙΑΣ- Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΝΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ


Επιβλέποντες:
Πανηγύρης Κωστής
Κουζούπη Ασπασία2021
Περίληψη