«Πλατφόρμα Κριαρίτσι»: Χωροθέτηση δομών εφήμερης κατοίκησης και αναγνώριση των κινήσεων στην Ύπαιθρο
ΜΠΑΓΑΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέποντες:
Πανηγύρης Κωστής
Κουζούπη Ασπασία2021
Περίληψη