Περπατώντας προς το χωριό Κάλλιο. Μία Τοπολογία Συνύπαρξης.
ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Κουζούπη Ασπασία2020
Περίληψη