Δύο Λαχανόκηποι στο Δημοτικό Σχολείο του Νόρντχεσιχ - Art as a relational object.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέποντες:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος
Πατσαβός Νικόλαος2015
Περίληψη