Τηλεκπαίδευση

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων με χρήση του MS-Teams και του eClass