Η Ομάδα [Κ]-ατασκευών είναι ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση της αρχιτεκτονικής κατασκευής μέσα από τα υλικά και δομικά χαρακτηριστικά της. Διοργανώνει και συμμετέχει σε εργαστήρια με στόχο τη μελέτη και υλοποίηση αρχιτεκτονικών κατασκευών μικρής κλίμακας, εστιάζοντας στο συνεχές της διαδικασίας σχεδιασμού-κατασκευής. Ο πειραματισμός και η εφαρμοσμένη έρευνα ενθαρρύνονται μέσα σε μονάδες πρακτικής άσκησης, όπου καλλιεργείται η συνέργεια και η διεπιστημονικότητα, προσομοιάζοντας συνθήκες επαγγελματικής εμπειρίας μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο.
 
   
ABOUT [K]
 

NEW Pelion summer workshop 2011

. ECOWEEK workshop 2011

. Paris workshop 2011

   
Team [Κ]-onstruction is a working group investigating the material and structural characteristics of the architectural artifact. Workshops are organized towards the custom-design and full-scale construction of small-scale architectural structures, focusing on the continuum and the complexities of the design process. Experimentation in applied research is nurtured through the merging of professional practice within an academic perspective, in practice-based modules fostering teamwork and multi-disciplinarity.
 

ENTER SITE

[ K ] - blog

 
  JOIN US: DOWNLOADS:  
  [K] - friends    
  [K] - participants
[K] - alendar 2011
CONTACT US