Supervisors:
Trova Vasso
Philippitzis Dimitris2013
Abstract