Supervisors:
Trova Vasso
Philippitzis Dimitris2017
Abstract