Μαθαίνοντας από τα πάντα. Μία προσέγγιση του Learning from Las Vegas.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος



2014
Περίληψη