Το παράδειγμα κατά Πλάτωνα. Μια αφετηρία σκέψεων για την αρχιτεκτονική θεωρία.
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ


Επιβλέπων:
Γούναρης Αλέξανδρος2014
Περίληψη