Η πολιτική επιρροή στην αρχιτεκτονική σκέψη και παραγωγή. Το παράδειγμα της περιόδου 1967-74. Μελέτη περιπτώσεως: Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για το «Τάμα του Έθνους»
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2014
Περίληψη