Οργανωμένοι τουριστικοί οικισμοί. 10+1 παραδείγματα σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής.
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέποντες:
Τροβά Βάσω
Φιλιππιτζής Δημήτρης2013
Περίληψη