Οικοδομικές ομάδες: μπουλούκια, τρόπος ζωής, τεχνικές και πρακτικές.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Στυλίδης Ιορδάνης2013
Περίληψη