Το μνήμα του βουνού: η ερμηνεία του τοπίου στη μινωική Κρήτη ως όργανο για τη νοηματοδότηση της Κρητικής Υπαίθρου.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2013
Περίληψη