Πριν την Λήθη: η αποτυχία της αυθαίρετης εγκατάστασης ως γενεσιουργός δύναμη ενός υβριδιικού τοπίου στην παραλία της Επιταλίου
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2013
Περίληψη