Η αντίστροφη προοπτική: σχόλια ως προς την εικονογραφία
ΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2013
Περίληψη