Άδικες όψεις του παραγωγικού τοπίου - Η περίπτωση των λιγνιτωρυχείων στην Πτολεμαϊδα.
ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2013
Περίληψη