Ο μύλος του Μιχόπουλου. Hydropowered Adaptive Reuse.
VON TRAPP JΟΕL


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2013
Περίληψη