Μοναστήρι στον Υμηττό
ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2006
Περίληψη