"Η Πλατεία στο Κτίριο". Νέες Χρήσεις στο Κτίριο Δημοτικής Αγοράς Σερρών.
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2005
Περίληψη