Αντιληπτικές Χαρτογραφήσεις
ΔΕΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέποντες:
Γαβρήλου Έβελυν
Καλαρά Κωνσταντίνα


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις
Ψηφιακά μέσα & Η/Υ

2006
Περίληψη