Το νέο έδαφος των σεισμών. Ξανασχεδιάζοντας το πάρκο του Αναύρου.
ΚΟΥΤΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2012
Περίληψη