Πολιτισμική αγορά: εμβόλιμες δομές στο κέντρο της Αθήνας
ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΡΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΣΕΙΓΙΑ
ΜΙΚΙΡΝΤΙΤΣΙΑΝ ΑΝΑΙΣ


Επιβλέπων:
Ωραιόπουλος Φίλιππος2012
Περίληψη