Νέα Γραφεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
ΦΙΑΚΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Καναρέλης Θεοκλής2012
Περίληψη