Κινητή Πολυμορφική Μικροκατοικία: Ένα σύστημα εμβατικής προτυποποίησης.
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέπων:
Βυζοβίτη Σοφία



2006
Περίληψη