Ξενώνας «ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ» - Αναρτημένες κατασκευές: Επεμβάσεις σε παλιό κτίριο στο κέντρο της Λεμεσού
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ


Επιβλέποντες:
Παπαδημητρίου Μαρία
Φιλιππιτζής Δημήτρης2012
Περίληψη