Μοντερνισμός και ταχύτητα, άνθρωπος και αυτοκίνητο.
ΚΟΣΜΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΚΟΤΣΥΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέπων:
Παπαδημητρίου Μαρία2012
Περίληψη