Ερμηνευτική μιας φευγαλέας εικόνας. Ανάγνωση του τοπίου του Θεσσαλίκου κάμπου εν κινήσει.
ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2012
Περίληψη