Ιστορία μιας ακτογραμμής - Η εξέλιξη του ανατολικού παραλιακού μετώπου του Βόλου
ΚΟΥΤΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


Επιβλέποντες:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος
Καναρέλης Θεοκλής2012
Περίληψη