Εγχειρίδιο φυσικής δόμησης Cob/Adobe/Rawwed Earth/Eartbag
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2012
Περίληψη